Η εταιρία

Ιστορικό

2002 Η εταιρεία  ιδρύθηκε ως ΕΠΕ με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων  (turn key solutions) υψηλής τεχνολογίας στο δημόσιο, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
2006 Τον Ιούλιο 2006 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρία με την ίδια επωνυμία
2009 Το Σεπτέμβριο του 2009 πιστοποιήθηκε κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008  (με αριθμό πιστοποιητικού  3310/09)
2010 Η εταιρία εισέρχεται στις προμήθειες προϊόντων και λύσεων στους τομείς μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

 Η εταιρία είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) και του Εμπορικού και  Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ). 

Διοίκηση

Οργανόγραμμα  Διοικητικό Συμβούλιο Η Εταιρία από την ίδρυσή της διοικείται από ανθρώπους με βαθιά γνώση των τεχνολογικών αναγκών των επιχειρήσεων, και ειδικά του ενεργειακού τομέα.

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος: Νικόλαος Μπάκουλης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος: Γιώργος Μπάκουλης

Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός 2012 (αρχείο)

Ισολογισμός 2013 (αρχείο)

Ισολογισμός 2014 (αρχείο)

 

Ολοκληρωμένες λύσεις

Υποδομές Και Σύνθετα Έργα

 • Δομημένη Καλωδίωση
 • Μελέτη δικτύων καλωδίωσης,  προμήθεια του υλικού,  υλοποίηση βάσει διεθνών προδιαγραφών, πιστοποίηση και χαρτογράφηση των δικτύων, βασισμένη σε διεθνή standards

Οπτικές  Ίνες και Ευρυζωνικά Δίκτυα

 • Μελέτη δικτύου, χωματουργικές εργασίες, διαμόρφωση χώρων, προμήθεια και εγκατάσταση του Δικτύου Οπτικών Ινών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, συνδέσεις, μετρήσεις, πιστοποίηση)

Ειδικά Έργα

 • Προμήθεια, εγκατάσταση, ολοκλήρωση και υποστήριξη εξειδικευμένων προϊόντων στο χώρο της τηλεμετρίας, τηλεματικής, σεισμολογίας, μετεωρολογίας και των ασύρματων επικοινωνιών
 • Μελέτη, διαχείριση και υλοποίηση σύνθετων έργων (Τurn key Solutions), περιλαμβανομένων των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών

Ενέργεια

Μέσω του έμπειρου δικτύου συνεργατών της η MICRODATA εξασφαλίζει την καλύτερη σχέση τιμής-ποιότητας για μια μεγάλου εύρους προϊοντική σειράς στους τομείς της τηλεμέτρησης και του έξυπνου δικτύου, την διανομή και την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειαςΛύσεις τηλεμέτρησης

 • ΑΜΙ-MDM
 • Μετρητές μονοφασικοί & τριφασικοί
 • Modem

Προϊόντα για την διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

 • DMS
 • Αλεξικέραυνα
 • Ασφαλειοαποζεύκτες
 • Μονωτήρες
 • Μ/Σ διανομής
 • Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες
 • Υποσταθμοί GIS

Προϊόντα για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας

 • Αγωγοί ισχύος
 • Μονωτήρες